Coaching voor werknemer met kanker

 

De ziekte kanker heeft grote impact. Niet alleen op het leven van degene die getroffen wordt door kanker, maar op de hele omgeving van die persoon.

Als je een medewerker hebt die te maken krijgt met kanker, heeft dat ook impact op de organisatie. Het is een complexe situatie. In eerste instantie natuurlijk voor de medewerker, maar ook voor jou als werkgever.

Veel kankerpatiënten stoppen tijdelijk met werken wanneer zij te horen krijgen dat zij kanker hebben. Tijdens de behandelfase is het niet ongebruikelijk dat werknemers volledig de ziektewet in gaan. Soms kiezen medewerkers ervoor om tijdens de behandelingen (gedeeltelijk) door te werken.

Er zijn veel partijen betrokken rondom de behandeling en het herstel van de medewerker. De bedrijfsarts, een casemanager en jij als werkgever maken daar ook onderdeel van uit.

Het is een ingewikkelde keten waar de medewerker mee te maken krijgt. Goede communicatie tussen alle betrokken partijen is cruciaal om je medewerker goed te kunnen begeleiden in zijn of haar re-integratie. Het bieden van een goede begeleiding in een zo vroeg mogelijk stadium is van essentieel belang.

 

Geef je werknemer de beste begeleiding door het vroegtijdig inschakelen van een coach.

AYA Coach biedt ondersteuning aan werkgevers in het begeleiden van werknemers die te maken hebben met kanker.

Door middel van coaching onderzoeken we de arbeidswensen van de medewerker en de mogelijkheden die er zijn op lange en korte termijn. Daarnaast zorgen we voor een goede communicatie tussen alle betrokken partijen, zodat de medewerker de juiste stappen kan zetten in zijn re-integratieproces.

 

 

Re-integratiebegeleiding na kanker
back to top